Tellimistingimused ja privaatsuspoliitika

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebilehe www.aloe.ee (VMC Invest OÜ) asukohaga Ristiku, Pällu küla, Harjumaa, registrikood 11448815 ja veebilehe kasutaja (edaspidi Klient) vahelisteks õigussuhete reguleerimiseks. Registreerudes aloe.ee veebilehe kasutajaks või teostades tellimust käesoleval veebilehel kinnitab tellija, et on vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja on tutvunud tellimistingimustega.

1. Mõisted

1.1 Kasutaja ehk Klient – aloe.ee veebilehel registreeritud või registreerimata isik, kes on teostanud või teostamas tellimust käesoleval veebilehel (internetiaadressil https://aloe.ee).

1.2 www.aloe.ee – on veebileht, mis turundab erinevaid tooteid või teenuseid.

1.3 Teenusepakkuja – juriidiline isik, kelle tooteid või teenuseid turundatakse ja tellitakse aloe.ee veebilehel.

2. Tellimistingimused

2.1 Tellimiskeskkonnas märgitud hindade valuuta on EUR (euro) ja kõik arveldused käivad selles valuutas.

2.2 Veebilehel tellitavate toodete hinnad on märgitud toote kirjelduses. Hinnale lisandub kauba kättetoimetamise tasu, mis sõltub Kliendi asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Kliendile tellimuse vormistamisel.

2.3 Aloe.ee pakub teenuse eest tasumiseks järgmiseid maksevõimalusi: (a) tasumine ülekandega arveldusarvele; (b) tasumine sularahas kauba kättesaamisel.

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted tellimise nimekirja.

3.2 Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.

3.3 Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda valitud makselahenduse abil.

3.4 Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest aloe.ee veebikeskkonna arvelduskontole.

3.5 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha hiljemalt 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. Kohaletoimetamine

4.1 Kaupu saadetakse kõikidesse Euroopa riikidesse.

4.2 Kauba saatmiskulud kannab Klient ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures või täpsustatakse eraldi.

4.3 Tellimustele üle 35 EUR ei lisandu Eesti piires Smartpostiga saatmisel kulu.

4.4 Eestisisesed saadetised, mis on Eestis asuvas laos, jõuavad üldjuhul Kliendi määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul pärast raha laekumist ettevõtte pangakontole. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 5 – 10 kalendripäeva jooksul.

4.5 Kauba kohaletoimetamine Kliendile sõltub kauba tarneaja pikkusest, mis on määratud kodulehel aloe.ee, erandjuhtudest informeerib aloe.ee Klienti e-maili teel.

5. Garantii ja taganemisõigus

5.1 Pärast tellimuse esitamist on Kliendil õigus veebilehel sõlmitud lepingust taganeda kolmekümne (30) päeva jooksul.

5.2 Klient võib 30 päeva jooksul pärast lepingu jõustumist: (a) saada mõne defektiga toote asemel uue toote; või (b) looduda tootest, selle tagastada ja saada toote eest raha tagasi. Mõlemal juhul peab Klient olukorrast koheselt teavitama veebilehte e-posti aadressil info@aloe.ee või helistama telefonil +372 512 7869, esitama ostu tõendavad dokumendid ja tagastama toote õigel ajal. Aloe.ee jätab endale õiguse defektita kauba korduv tagastussoov rahuldamata jätta.

5.3 Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui Klient sai vale või defektiga toote.

5.4 Aloe.ee tagastab Kliendile lepingu alusel tellitud toodete maksumuse hiljemalt 14 päeva jooksul alates hetkest, kui aloe.ee on tagastatava kauba kätte saanud.

5.5 Kui Klient on valinud aloe.ee tellimiskeskkonna pakutud kõige odavamast tavapärasest toote kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea aloe.ee Kliendile hüvitama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6. Pretensiooni esitamise õigus.

6.1 Kliendil on õigus puuduste ilmnemisel pöörduda hiljemalt ühe kuu jooksul aloe.ee poole, saates e-kirja aadressile: info@aloe.ee või helistadas telefonil: +372 512 7869.

6.2 Aloe.ee ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendile.

6.3 Kui aloe.ee veebilehelt tellitud kaubal on puudused, asendab aloe.ee defektse toote puudusteta toote vastu või tagastab Kliendile tellimislepingus näidatud maksumuse.

6.4 Aloe.ee vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6.5 Kui Klient ja aloe.ee ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

6.6 Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja aloe.ee vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

6.7 Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

7. Aloe.ee õigused ja kohustused.

7.1. Aloe.ee ei vastuta kolmandate osapoolte poolt tekkinud võimalike tehniliste vigade pärast, mis puudutavad maksete ebaõnnestumisi, häireid serveriteenustes, Kliendi internetiühenduse kõikumisi ja teisi tehnilisi vigu.

7.2 Aloe.ee-l on õigus omal vabal valikul piirata või tühistada Kliendi veebilehe kasutamisõigust, sh muutma veebilehel avaldatud informatsiooni või sulgema Kliendi kasutajakonto kui Klient: (a) rikub tellimustingimusi või tellimustingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi; (b) on esitanud aloe.ee veebilehel valesid, eksitavaid või ebatäpseid andmeid; (c) levitab teadlikult valeinformatsiooni ja solvab aloe.ee veebilehte, Teenuspakkujaid või teisi inimesi.

7.3 Aloe.ee-l on õigus saata Kliendi e-posti aadressile või telefoninumbrile erinevaid kommertsteateid. Kliendil on õigus loobuda kommertsteadetest, teavitades sellest e-maili aadressil info@aloe.ee.

7.4 Aloe.ee-l on õigus katkestada tellimuste vastuvõtmist mistahes ajahetkel, sellest eraldi teavitamata.

8. Kliendi õigused ja kohustused.

8.1 Klient kohustub esitama aloe.ee veebilehel kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid.

8.2 Klient kohustub aloe.ee veebilehte kasutama ainult käesolevate tingimuste raames nimetatud eesmärkidel ja tegema kõik endast oleneva, et mitte soodustada konto ligipääsu andmete levikut ja pettuste toime panemist.

8.3 Klient kohustub teavitama aloe.ee klienditeenindust koheselt, kui tema konto ligipääsuandmed on sattunud kolmandate osapoolte valdusesse.

8.4 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta: (a) on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid; (b) täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi; (c) on teadlik ja nõustub sellega, et aloe.ee veebilehel on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

9. Kasutustingimuste muutmine.

9.1 Aloe.ee-l on õigus muuta käesolevaid tingimusi igal ajahetkel ja sellest ette teatamata.

9.2 Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest aloe.ee veebilehel.

10. Isikuandmed ja nende töötlemine.

10.1 Aloe.ee ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

10.2 Aloe.ee salvestab isikuandmeid üksnes digitaalsel kujul, mille privaatsuse tagamiseks ja kaitseks annab aloe.ee endast parima.

10.3 Andmeid, mida aloe.ee on saanud Kliendilt veebilehe kasutajaks registreerumisel, ja veebilehe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kliendi kohta muul viisil veebilehe kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on aloe.ee-l õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

10.4 Klient annab nõusoleku isikuandmete kasutamiseks käesolevate kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda aloe.ee veebilehelt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest aloe.ee-d e-maili aadressil info@aloe.ee.

11. Lõppsätted.

11.1 Aloe.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja aloe.ee veebileht lahendada läbirääkimiste teel, selle võimatuse korral pöördutakse Harju Maakohtusse.

11.2 Kliendil on õigus tingimustest taganeda 30 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt enda kohustused aloe.ee veebilehe ees.